Po co przeprowadza się inwentaryzację dendrologiczną?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest szczegółowym spisem drzew i krzewów. W ramach tego działania specjaliści dendrolodzy dokonują opisów roślin na danym obszarze, który jest objęty takimi działaniami. Najważniejszymi informacjami w takim przypadku jest liczba drzew oraz ich gatunki. Jakie przypadki wiążą się z koniecznością wykonania takiej inwentaryzacji? Jakie są główne jej części?

Kiedy konieczna jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest potrzebna wtedy, gdy na danym terenie planowane są inwestycje związane z koniecznością przeprowadzenia wycinek drzew. Większość inwestycji budowlanych wymaga wprowadzenia pewnych zmian i dlatego wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie policzone i opisane. Inwentaryzację przeprowadza się również w sytuacji, gdy planuje się zrealizować budowę.

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane są przez podmioty takie, jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose, które oprócz takich zadań zajmują się różnymi innymi przedsięwzięciami dotyczącymi terenów zieleni. Należy do nich na przykład ich projektowanie. Do tego również potrzebna jest inwentaryzacja dendrologiczna. W takich przypadkach duży nacisk kładzie się na ochronę zagrożonych, rzadkich i cennych gatunków oraz na dopilnowaniu, żeby wszelkie inwestycje przeprowadzane w okolicy w jak najmniejszym stopniu szkodziły drzewom w ich naturalnym środowisku.

Na czym dokładnie polega inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna to dokładne opisanie drzew i krzewów na konkretnym terenie. W skład czynności wchodzi określenie gatunków, ich stanu ilościowego oraz konkretne pomiary dotyczące zarówno wielkości pni, jak i koron. Ewidencja ogólna to szacunkowe zliczenie roślin przypadających na dany obszar kwadratowy, natomiast inwentaryzacja szczegółowa to mierzenie pnia każdej rośliny na wysokości 130 centymetrów oraz określenie jej stanu zdrowotnego i środowiskowego.

Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji dendrologicznej dzieli się na część opisową i graficzną. Pierwsza z nich to wszelkie szczegółowe informacje dotyczące drzew. Gatunki i nazwy pisane są w języku łacińskim. W przypadku krzewów dane dotyczą powierzchni, na jakiej występują, oraz ich wysokości.

Część graficzna dokumentacji po przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej to przede wszystkim mapy w różnej skali z dokładnym zaznaczeniem roślin. Takie dane powinny dokładnie odpowiadać zestawieniom tabelarycznym w części opisowej. W części graficznej można również zawrzeć dokumentację fotograficzną.

admindo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.