Pozwolenia wodnoprawne – kiedy są potrzebne i ile kosztują

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie sporządzonego operatu wodnoprawnego, który obejmuje część opisową i projektową. Wydawane jest zgodnie z literą Prawa wodnego. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki budżetowej i uiścić opłatę. Od momentu wejścia w życie nowego Prawa wodnego czas oczekiwania na wydanie pozwolenia nieco się wydłużył, ale dobrze zrobiony operat wodnoprawny powinien skrócić ten czas. Kiedy potrzebujemy pozwolenie wodnoprawne, kto je wydaje i jaka jest jego cena?

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Pozwolenie wymagane jest m.in. na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, regulację wód czy koryt cieków, również na terenach zagrożonych powodzią. Należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z urządzeniami wodnymi, zgody wymaga jego odbudowa, rozbudowa, przebudowa, rozbiórka czy likwidacja. Nie wlicza się w to robót związanych z utrzymaniem i sezonową konserwacją tych urządzeń. Wnioskodawca powinien wiedzieć, z jakim rodzajem budowy ma do czynienia, ale w przypadku niejasnej sytuacji, organ wydający zgodę, udziela potrzebnych informacji i wytycznych. Pozwolenia wymaga również odprowadzanie wód opadowych, roztopowych do urządzeń wodnych, wód czy ziemi oraz odwadnianie gruntów, czy wykopów, w konkretnych sytuacjach, również odprowadzanie ścieków. Wszystkie informacje dotyczące spełnienia warunków otrzymania pozwolenia wodnoprawnego znajdują się w Prawie wodnym. W nim również zawarte są dokładne wytyczne, na co dokładnie należy wniosek, o wydanie pozwolenia, złożyć.

Przykład:

Budujemy domek jednorodzinny i z dachu będziemy odprowadzali wodę opadową, czyli deszczówkę. Chcemy odprowadzić ją do rowu. Wówczas pozwolenie wodnoprawne będzie wydawane na odprowadzenie wód opadowych czyli usługę wodną. A jeżeli dodatkowo chcemy odprowadzać ją do rowu, który należy wykopać, pozwolenie będzie wymagane również na budowę rowu, czyli budowę urządzenia wodnego. Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane? To tylko jeden z licznych przykładów, ponieważ każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez organ, a w praktyce są one, o wiele bardziej, złożone.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje?

Pozwolenie wydawane jest przez właściwy urząd, w zależności od rejonu, w którym ma powstać dana inwestycja. Granice wyznaczone są zgodnie z regionami wodnymi i zlewniami, a każda jednostka prowadzi system informacyjny, na podstawie którego przydzielane są sprawy. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w niewłaściwej jednostce, organ ma obowiązek, w ciągu 7 dni przekazać sprawę właściwemu urzędowi. Prawo wodne dokładnie określa, kto wydaje pozwolenie wodnoprawne. W przypadku gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciami, które znacząco oddziaływają na środowisko, wniosek powinien zostać złożony do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Do tych przedsięwzięć zaliczane są m.in. elektrownie konwencjonalne, stacje elektroenergetyczne, instalacje radiokomunikacyjne czy związane z zastosowaniem procesów chemicznych. Z kolei Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich wydaje pozwolenia na przedsięwzięcia, które potencjalnie, znacząco oddziaływają na środowisko. Wszystkie te przypadki dokładnie wypunktowane zostały w Prawie wodnym. Należy wspomnieć również o zgłoszeniach wodnoprawnych, którymi zajmują się poszczególne nadzory wodne, podległe Zarządom Zlewni, ale to osobny temat.

Pozwolenie wodnoprawne – jaka jest cena?

Stawki za wydanie pozwolenia wodnoprawnego są aktualizowane, co jakiś czas. Należy na bieżąco śledzić nowe ustalenia rządowe w sprawie opłat, zawarte w aktualizacjach Prawa wodnego. Obecnie opłata za pozwolenie wodnoprawne wynosi 230,05 złotych, nie jest to wygórowana kwota. Natomiast zwiększa się, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wykonaniem kilku urządzeń wodnych i wielokrotnym odprowadzaniem wód lub ścieków. Wszystkie opłaty sumują się, jednak łącznie nie mogą przekroczyć określonej kwoty, zawartej w ustawie. Problematyczna sprawa to tożsamość rodzajowa, która wg ustawy stanowi, że za urządzenia wodne tożsame rodzajowo pobierana jest jedna opłata. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej. Stwierdzono bowiem, że np. 3 wyloty odprowadzające deszczówkę do tego samego rowu, nie są tożsame, ponieważ posiadają odmienne parametry, pod względem ich lokalizacji w odbiorniku. Tym samym za budowę tych 3 wylotów, czyli urządzeń wodnych cena pozwoleń wodnoprawnych wyniesie 690,15, a nie 230,05 złotych. Dodatkowo należy doliczyć opłatę za samo odprowadzanie wód. W przypadku wcześniej wspomnianego, zgłoszenia wodnoprawnego, opłata wynosi 92,23 złote.

admindo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.