Jaką rolę w uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej odgrywa raport?

Artykuł sponsorowany.

Rozpoczęcie budowy wiąże się z uzyskaniem szeregu pozwoleń, dokumentów i ekspertyz. Dotyczą one między innymi budżetu, bezpieczeństwa pracowników budowlanych i przyszłych mieszkańców lub użytkowników inwestycji, a także wpływu projektu na ekosystem. Przystępując do jego realizacji, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, aby uniknąć rozczarowań i wstrzymania budowy.

Co decyduje o tym, czy otrzymamy satysfakcjonującą decyzję środowiskową?

Wydawanie pozwoleń na realizację poszczególnych inwestycji, na przykład budowy, zawsze odbywa się na jakiejś podstawie. Jeśli starasz się o decyzję środowiskową, musisz przygotować wyjątkowo szczegółowy raport. Nie używamy tego sformułowania na wyrost — dokumenty sporządzone przez profesjonalistów często liczą ponad sto stron. Raport wzbogacają bowiem liczne załączniki, w tym mapy terenu i plany budowy.

To właśnie raport środowiskowy ma zasadniczy wpływ na decyzję podejmowaną przez właściwy organ administracyjny. Może nim być na przykład:

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • starosta,
 • wójt,
 • burmistrz,
 • prezydent miasta.

Co powinien zawierać raport środowiskowy?

Tak jak wspomnieliśmy, raport to wyjątkowo obszerny dokument, dlatego lista adnotacji, które powinien zawierać, jest naprawdę długa. Skupmy się jednak na kluczowych elementach, wpływających na otrzymanie decyzji środowiskowej. W raporcie muszą znaleźć się informacje na temat:

 • prognozowanej emisyjności inwestycji,
 • potencjalnych zagrożeń dla ekosystemu i ludności, w tym pracowników budowlanych,
 • monitoringu projektu,
 • przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej,
 • charakterystyki krajobrazu,
 • rozważanych wariantów przedsięwzięcia wraz z argumentacją,
 • elementów środowiska, na które może mieć wpływ planowana inwestycja.

Ponadto dokument powinien zawierać dokładny opis inwestycji. Cenne będą również analizy poczynione przez ekspertów i wszelkie załączniki, takie jak mapy terenu i ekosystemu oraz wykonane szkice i projekty.

Decyzja środowiskowa z firmą AvesNature

Aby nie martwić się o to, czy raport środowiskowy został opracowany właściwie i nie opóźniać inwestycji poprzez konieczność naniesienia poprawek, podejmij współpracę z profesjonalistami. Firma AvesNature specjalizuje się w sporządzaniu dokumentów, które gwarantują jej klientom otrzymanie pozytywnej decyzji środowiskowej i terminowe przystąpienie do realizacji inwestycji. Już dziś skontaktuj się z jej przedstawicielem i zdobądź przewagę nad konkurencją!

admindo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.